Кейс розроблення системи розрахунку КТУ на заводі

У розробленій системі розрахунку коефіцієнта трудової участі (КТУ) для виробничої компанії «Inter-lis» реалізовано 4 ролі користувачів: адміністратор, оператор, завідувач виробництвом та НДІ (користувач, який заповнює довідники).

«Довідники» включають такі розділи: «Користувачі», «Графіки роботи», «Співробітники», «Бригади», «Робочі центри», «Технологічні операції», «Одиниці вимірювання», «Параметри вимірювання», «Товарні категорії», «Формули», «Норми виробітку» та «Типи простоїв».

У розділі «Користувачі» для кожного можна вибрати кілька ролей. При перевірці прав доступу працює таке правило: якщо у хоча б однієї ролі є дозвіл на дію, то для такого користувача є доступ.

У «Графік роботи» вносяться зміни з їх повним часом праці, у розділі «Перериви» вноситься час відпочинку з відмітками, наприклад: обід, перерва або перезмінка. На основі цих даних обчислюється чистий робочий час у хвилинах та у форматі «години:хвилини». Є перевірки на наявність накладок за змінами, і по перервах усередині зміни – вони не повинні перетинатися між собою, і час відпочинку не повинен виходити за рамки зміни.

У розділі «Співробітники» кожному працівнику надається табельний номер і ведеться його історія – ставиться дата зміни даних та вносяться корективи. Таким чином, залежно від дати, в розділі «Журнал змін» з урахуванням обраної дати завжди підтягуються актуальні дані такого співробітника.

На сторінці «Бригади» є 4 фільтри: дата, номер бригади, начальник зміни та статус. Всі дані завантажуються онлайн без перезавантаження сторінки. Для побудови таблиці використовується плагін datatable, так само налаштовані сортування, які також функціонують динамічно. Подібно реалізовано всі розділи проекту, де в таблицях понад 1000 записів.

«Робочі центри» (РЦ) бувають 3-х видів: місто, цех та обладнання. На сторінці є 2 фільтри: за номером робочого центру та його назвою. Всі вони розміщені ієрархічно: у місті знаходяться цехи, у цехах - обладнання. Кожен пункт у цій таблиці можна згорнути/розгорнути.

«Товарні категорії» відносяться до певного робочого центру 3-го рівня, тобто до обладнання. На сторінці категорії можна динамічно вибрати параметри та одиниці їх вимірювання з відповідних розділів у «Довідниках». Серед усіх параметрів вибирається основний (показник виробленої продукції), який обчислюється на основі інших даних. Формула такого розрахунку вказується на сторінці редагування товарної категорії.

Із «Довідників» важливу роль відіграє розділ «Формули» - він подібний до побудови формул у «Товарній категорії». Зараз розповімо докладніше, як така формула складається. На основі параметрів створюються змінні в текстовій формулі у вигляді ключа, наприклад [Ширина]. Для проставлення таких ключів необов'язково вводити параметри вручну, достатньо натиснути кнопку з назвою потрібного параметра і він вставиться автоматично. Також можна використовувати умови згідно з синтаксисом PHP: if/elseif/else. Це допомагає підійти до розрахунку за формулою з урахуванням різних можливих варіантів. На сторінці є детальна інструкція щодо використання умов у формулі.

«Норми вироблення» включають товарну категорію зі своєю формулою, технологічну операцію з відповідного розділу «Довідника». Норма виробітку показує, скільки людей в ідеальних умовах (відповідно графіку роботи, без урахування простоїв та повітряних тривог) виробляють продукції. За нормою виробітку ведеться історія, як і для інших розділів. Дані щодо розрахунку суворо прив'язані до періоду дії норми.

На сторінці «Реєстрація зміни» вказується дата, робочий центр 1 рівня – це місто, зміна, номер бригади, її начальник підставляється автоматично (з урахуванням даних, внесених до довідників), але його можна замінити. Також вказується, скільки працівників має бути на зміні, і надалі фактичний показник вираховується автоматично при заповненні оператором даних по робочих групах за конкретним обладнанням.

На цій сторінці можна обрати співробітників, які працюють протягом зміни, але не належать до жодного робочого центру 3-го рівня. Наприклад, це може бути водії. Для них показник КТУ буде середнім за всю зміну. Під співробітниками знаходяться підпункт «Тривоги», де зазначаються всі повітряні тривоги за зміну. За тривогами автоматично відбувається калькуляція загального часу. Вони впливають на подальші розрахунки під час чистого часу.

Після збереження зміни можна перейти до розділу «Результати робочих центрів». Там можна побачити всі робочі центри в ієрархічній послідовності. Поряд із обладнанням, якщо є дані та здійснено розрахунок, можна побачити КТУ за цехом та за містом – обчислюється середній показник за «внутрішніми» РЦ 3-го рівня.

При переході в РЦ 3-го рівня можна побачити загальні дані щодо зареєстрованої зміни та 4 вкладки «Простої», «Виробництво», «Склад робочої групи» та «Коментар». У «Простоях» можна динамічно додавати записи. При цьому цей час калькулюватиметься і так само, як і тривоги, він бере участь у розрахунку чистого часу.

У вкладці «Виробництво» підтягуються записи тільки обраного РЦ, а саму категорію товару можна вибрати за допомогою автопошуку. Використовується плагін select2. Товарні категорії, за якими немає норми виробітку, мають поряд із назвою відповідне повідомлення, їх вибрати не можна.

Якщо одна товарна категорія має кілька записів, то за основним показником (він вказується у «Довідниках»), відбувається загальний підрахунок даних за нею, що у свою чергу наводить до калькуляції за всією сторінкою. Сам загальний параметр вираховується за формулою на льоту при заповненні даних, необхідних для розрахунку.

На сторінці «Склад робочої групи» можна динамічно додавати/вилучати співробітників. За кожним з них автоматично підраховується загальний час у хвилинах та у форматі «години:хвилини». Внизу списку виводиться загальний час роботи групи. Кожен запис перевіряється на накладки, у тому числі один співробітник не може працювати в іншому цеху в той самий час.

У коментарі можна вказати примітку щодо зміни. Усі тимчасові та виробничі дані також зберігаються у «Реєстрах накопичення» (таблиці в БД), які будуть використовуватися при подальшому розрахунку.

При натисканні на кнопку «Розрахувати» відбувається підрахунок за введеними даними. Так на часовому проміжку, згідно з графіком роботи зміни, перевіряється кожна хвилина на простої, повітряні тривоги та перерви. Це дозволяє дізнатися чистий час роботи на РЦ. Фактичне виробництво обчислюється або за формулою, або вручну. Це залежить від налаштувань робочого центру (саме там обирається, використовується формула чи ні). Так само і норма вироблення.

Таким чином під час розрахунку відбувається формування «Реєстрів розрахунку», куди потрапляють такі дані разом із параметрами, які брали участь при обчисленні: час роботи устаткування, час роботи працівника, норма виробітку, нормований час на фактичний обсяг продукції, вироблення на обладнанні та КТУ. Частина цих даних не лише використовуватиметься в системі, а й у рамках єдиної інформаційної системи підприємства.

Коефіцієнт трудової участі формується щодо фактичного вироблення до норми. Середній показник КТУ зміни можна побачити на сторінці «Журнал змін», в якому реалізовані такі фільтри: дата, зміна, начальник бригади, бригада та місто . У таблиці також розташовані: загальний час тривог і співвідношення за співробітниками (скільки фактично було на зміні / скільки мало бути).

У «Журналі робіт» знаходиться таблиця із даними щодо кожного РЦ (обладнання) із загальним виробничим показником. Так само відображається загальний час простою у групі. На сторінці 4 фільтри: дата, зміна, начальник бригади, бригада та робочий центр.