CRM для страхових компаній

CRM для агентів страхової компанії

Наявність високої конкуренції у страховій галузі змушує компанії, що працюють у даному секторі, шукати сучасні та ефективні системи для покращення якості обслуговування та ведення бізнесу. Одним із таких рішень є страхова CRM. Про те, які переваги отримує компанія, запровадивши CRM для страхової компанії, розповість ця стаття.

CRM для страхових компаній – можливість підвищити конкурентоспроможність організації

Важливою особливістю комерційної діяльності будь-якої навіть невеликої страхової компанії є наявність великої кількості клієнтів. Крім того, сучасні реалії ринку страхових послуг такі, що більшість його гравців, щоб мати високу конкурентоспроможність, змушені постійно вводити нові, складніші страхові продукти та персоналізовані послуги.

Також для підвищення лояльності потенційних клієнтів та пропозиції їм найбільш цікавих та затребуваних послуг страхова компанія постійно повинна бути знайома з усіма їхніми потребами. У зв'язку з усім вищепереліченим кожній страховій компанії необхідно впровадження спеціального програмного забезпечення, що дозволяє спростити та автоматизувати більшість робочих процесів. І такою програмою може виступити спеціалізована CRM для страхової компанії, яка буде розроблена спеціально під потреби цієї організації.Для чого страховим компаніям необхідне впровадження CRM?

В умовах конкуренції, що постійно збільшується, для збереження клієнтів та недопущення їх переходу до конкуруючих організацій дуже важливо, щоб страхова компанія виконувала оперативне та якісне надання послуг, а також максимально уважно ставилася до кожного клієнта.

Так, наприклад, дуже важливо своєчасно виконувати відправлення нагадувань про те, що у них незабаром закінчується термін дії страхових полісів, а також пропонувати зручні та сучасні способи його пролонгації. При цьому через наявність найвищого конкурентного середовища страхова компанія за рахунок високої лояльності до клієнтів та знання їхніх потреб має правильно використати скороминущі можливості продажу.

Впровадження CRM у діяльність страхової компанії дозволяє не лише підвищити рівень обслуговування клієнтів, побудувати грамотну роботу персоналу та створити єдине інформаційне поле для роботи, яке можуть використати відразу кілька філій фірми, але й максимально ефективно використати нагальні потреби клієнтів, що дозволить суттєво підвищити рівень продажу. Використання у роботі CRM для страхових агентів дозволить компанії застосовувати у своїй роботі кілька найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності:

 • - створити єдине інформаційне поле для роботи компанії та її підрозділів і філій;
 • - розробляти та впроваджувати найактуальніші та найцікавіші страхові продукти, які будуть затребувані у потенційних клієнтів за рахунок виявлення їхніх потреб;
 • - розробити єдине корпоративне розуміння ставлення до своїх клієнтів;
 • - зберігати найбільш прибуткових та дорогих замовників та клієнтів;
 • - контролювати та виключати непотрібні витрати в процесі розширення бізнесу.


У який момент керівнику слід задуматися про впровадження CRM страхових компаній?

CRM для страхової компанії, як і будь-яке інше програмне забезпечення, перш за все, є робочим інструментом, проте, виконавши впровадження CRM-системи в роботу свого бізнесу, керівник отримує низку конкурентних переваг над своїми клієнтами.

Так, наприклад, завдяки наявності у цього програмного забезпечення можливості проводити інтеграції з іншими сервісами, компанія отримує можливість оперативно обробляти звернення клієнтів, що надходять із різних джерел. Також у разі потреби ця програма може бути інтегрована із сервісом СМС-розсилок, що дозволить оперативно та якісно відправляти клієнтам різну важливу інформацію на вказаний номер телефону.

За родом своєї комерційної діяльності страхові компанії змушені працювати з великою кількістю клієнтів та партнерів. Для отримання високого рівня конкурентоспроможності фірмі, яка веде таку діяльність, дуже важливо мати максимально комфортну для роботи клієнтську базу. Саме таку базу компанія отримує після того, як було проведено запровадження CRM для страхової фірми.

Варто відзначити, що в цьому програмному забезпеченні клієнтська база є дуже зручним сервісом, причому кожен клієнт має в системі власну персональну картку, в якій може бути прописана вся важлива для компанії інформація, наприклад, не тільки ПІБ і контактні дані, але також його важливі потреби. Таким чином, стає зрозуміло, що задуматися над впровадженням CRM у роботу страхової компанії необхідно кожному керівнику, хто бажає, щоб його компанія мала високі конкурентні переваги, а також пропонувала клієнтам комфортне та оперативне обслуговування.

Які переваги отримує керівник, зробивши впровадження CRM для страхової компанії?

Для діяльності будь-якої страхової організації властива наявність великої кількості клієнтів, яким потрібна оперативна, професійна та якісна підтримка на всіх етапах співробітництва. Крім цього, важливою особливістю діяльності страхових компаній є надходження великого обсягу розрізненої інформації до різних структур організації.

Надходження розрізненої інформації до різних відділів компанії є для бізнесу великою проблемою, оскільки стає причиною появи помилок та збоїв у страхових виплатах. Що, у свою чергу, призводить до того, що багато клієнтів починають замислюватися про те, щоб після закінчення дії страхового поліса відмовитися від співпраці з компанією і отримати поліс в організації конкурента.

Впровадження CRM системи у роботу страхової компанії дозволяє мінімізувати ризик переходу клієнтів до конкурентів, адже використовуючи це програмне забезпечення, співробітники компанії отримують можливість створювати клієнтську базу та працювати з нею. При цьому варто зазначити, що програма дозволяє групувати списки клієнтів за такими ознаками:

 • - територія, де знаходиться, працює або проживає власник страхового полісу;
 • - спеціаліст зі страхування, що працює з клієнтом.

Окрім цього, клієнтська база дозволяє зберігати найважливішу персональну інформацію про замовника, що дозволяє пропонувати йому різні страхові продукти. До такої інформації належить:

 • - інформація про наявність особистої житлової нерухомості;
 • - сімейний стан;
 • - частота поїздок за кордон;
 • - наявність захоплень, наприклад, екстремальними видами спорту;
 • - інформація про наявність власних транспортних засобів.

Присутність у персональній картці клієнта такої важливої ​​інформації дозволяє співробітникам підбирати для клієнта важливі та актуальні пропозиції і, таким чином, підвищувати рівень продажів компанії.